TRZECIE URODZINY W KS STREFA

W sobotę 13 marca w siedzibie Klubu Sportowego Strefa Sztuk Walki świętowaliśmy trzecie urodziny klubu. Gościem specjalnym był Burmistrz Miasta i Gminy Mogilno Pan Leszek Duszyński.

Po godzinie 11 rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Prowadzący spotkanie przywitał wszystkich gości, zarząd klubu i przedstawicieli każdej z dziewięciu sekcji klubu. Niestety ze względu na panujące obostrzenia nie mogliśmy spotkać się wszyscy natomiast możliwe było spotkanie się tylko z przedstawicielem każdej sekcji.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes naszego klubu Jurand Lisiecki, który jeszcze raz przywitał wszystkich i podziękował „Strefowiczom” za wkład pracy na rzecz organizacji. Również głos zabrał włodarz naszego miasta Pan Leszek Duszyński, który przekazał wyrazy uznania dla naszego klubu. Burmistrz zwrócił uwagę na to, że jesteśmy klubem wielosekcyjnym i wyraził zainteresowanie wizytą podczas zajęć w naszym Klubie. Cieszymy się, że podczas swojego wystąpienia Pan Leszek Duszyński zadeklarował chęć pomocy i wsparcia dla naszego klubu, co jest dla nas bardzo ważne w obecnej sytuacji.

Przytoczona została również historia i szerszy opis Klubu Sportowego Strefa Sztuk Walki. Świętowaliśmy trzecie urodziny, ale historia „Strefy” sięga roku 2013. Wtedy to jeszcze bez stałego własnego miejsca treningowego mała grupka sportowców z ziemi mogileńskiej spotykała się w różnych miejscach i rozwijała swoje umiejętności z dwóch dyscyplin sportowych tj. MMA i brazylijskie jiu-jitsu. Od strony formalnej jako stowarzyszenie klub funkcjonuje od 2017 roku. W marcu 2018 roku klub zadomowił się na ulicy Mickiewicza 31 i stacjonuje tam do dziś w związku z czym przyjęło się, że to właśnie w marcu 2018 roku klub rozpoczął swoją działalność, a my mieliśmy okazję świętować trzecie urodziny. Klub z biegiem czasu sie rozrastał i powstawały kolejne sekcje. KS Strefa stwarza warunki do treningu i rozwoju swoich pasji praktycznie dla każdego. Trenują u nas kobiety, mężczyźni dzieci i młodzież w różnym wieku. Najmłodsza grupa to grupa karate w wieku od trzech do pięciu lat. Na dzień dzisiejszy klub liczy dziewięć sekcji, a są to:

-MMA

-BRAZYLIJSKIE JIU JITSU

-KICK BOXING

-BOKS

-CROSS FITNESS

-CROSS TRENING

-MŁODE LISKI

-KARATE

-KS MORSY

Oficjalną część zakończyło wręczenie podziękowań dla osób o dobrym sercu bez których pomocy nie byłoby możliwe funkcjonowanie Klubu Sportowego Strefa Sztuk Walki. Z rąk Prezesa klubu podziękowanie otrzymali: Leszek Duszyński, Liliana i Marek Stasiak, Maria Drzewiecka, Jacek Wojciechowski, Robert Matelski, Rafał Śmiłowski i Mikołaj Gajda.

Dla wszystkich osób biorących udział w uroczystości był przygotowany tort i poczęstunek przygotowany w głównej mierze przez Panią Mariolę Kamińską-Rzepczak za co chcieliśmy bardzo podziękować.

Z okazji trzecich urodzin Klubu Sportowego Strefa Sztuk Walki pragniemy wszystkim klubowiczom, sympatykom i kibicom życzyć zdrowia, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pokonywaniu własnych słabości i przesuwaniu granic możliwości. Zawodnikom trenującym sporty walki żeby to ich ręka wędrowała zawsze w górę. Drodzy klubowicze 100-lat!!!

Poniżej krótka fotorelacja.